Tema dan Unit Bahasa Melayu SK Tahun 2 KSSR Semakan adalah berdasarkan kandungan yang terdapat dalam Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 2 KSSR (Semakan) Sekolah Kebangsaan (SK) yang telah mula digunakan sejak tahun 2018 sehingga kini.

Senarai Tema dan Unit

TEMA 1: KEKELUARGAAN
Unit 1
Hari Minggu dengan Keluarga
Unit 2
Cerita Keluarga
Unit 3
Keluarga Berhemah
TEMA 2: PERPADUAN
Unit 4
Sahabat Karib
Unit 5
Hidup Berjiran
Unit 6
Sepakat Membawa Berkat
TEMA 3: KEBERSIHAN DAN KESIHATAN
Unit 7
Kebersihan Bermula dari Rumah
Unit 8
Jadikan Amalan
Unit 9
Aktifkan Diri
TEMA 4: KEBUDAYAAN KITA
Unit 10
Uniknya Budaya Kita
Unit 11
Kesenian Dihargai
Unit 12
Amalan Baik
TEMA 5: JATI DIRI, PATRIOTISME DAN KEWARGANEGARAAN
Unit 13
Bersikap Mulia
Unit 14
Hidup Berbakti
Unit 15
Oh, Malaysiaku!
TEMA 6: ALAM SEKITAR DAN TEKNOLOGI HIJAU
Unit 16
Alamku Sayang
Unit 17
Kebersihan Alam Tanggungjawab Bersama
Unit 18
Mesrai Alam
TEMA 7: PERTANIAN DAN PENTERNAKAN
Unit 19
Hargailah Pokok
Unit 20
Ternakan yang Berfaedah
Unit 21
Rajin dan Usaha Tangga Kejayaan
TEMA 8: INTEGRITI
Unit 22
Anak yang Baik
Unit 23
Amalan Baik di Sekolah
Unit 24
Berbuat Baik Selalu

Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 2 Sekolah Kebangsaan (SK)

Pakej Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 2 Sekolah Kebangsaan (SK) kegunaan mulai tahun 2018 berdasarkan transformasi Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang disemak semula.

Kurikulum ini diistilahkan sebagai KSSR (Semakan). KSSR (Semakan) Bahasa Melayu Tahun 2 SK ini lebih menekankan penyataan Standard Kandungan (SK) dan Standard Pembelajaran (SP) yang perlu diketahui dan mampu dilaksanakan oleh murid.

Bahan dalam pakej buku teks ini dipersembahkan dalam bentuk modular yang mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran bahasa, tatabahasa, nilai murni, Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dan strategi pengajaran dan pembelajaran. Elemen tersebut mesti dikuasai oleh murid tahun dua sekolah kebangsaan bagi meningkatkan dan memantapkan penguasaan kemahiran berbahasa. 

Selain itu, mereka juga diharapkan mampu untuk menggunakan bahasa Melayu yang betul dan berkesan dalam urusan harian.

Pakej Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 2 SK mengandungi dua komponen, iaitu Buku Teks (BT) dan Buku Aktiviti (BA). BT dan BA mengandungi dua jilid, iaitu BT Jilid 1, BT Jilid 2, BA Jilid 1 dan BA Jilid 2. Kandungan bahan dalam kedua-dua komponen ini dibina berdasarkan lapan tema.

Setiap tema mengandungi tiga unit yang menjadikan jumlahnya sebanyak 24 unit. Tema dan unit yang dinyatakan dapat dilihat pada halaman kandungan. Tema tersebut diambil dan diubah suai daripada Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) KSSR (Semakan) Bahasa Melayu Tahun 2 Sekolah Kebangsaan.

DSKP yang diterima pakai dalam KSSR (Semakan) ini amat menekankan penggabungjalinan kemahiran bahasa, penyerapan ilmu dan penerapan nilai murni. Kemahiran bahasa seperti Kemahiran Mendengar dan Bertutur, Kemahiran Membaca, Kemahiran Menulis, Aspek Tatabahasa dan Aspek Seni Bahasa digabungjalinkan bagi memantapkan penguasaan bahasa murid.
Sumber:
Mat Ariffin Ismail dan Nurfarah Lo Abdullah. (2017). Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 2 Sekolah Kebangsaan (SK). Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia.

maklum balas

Terbaru Lebih lama

BACA JUGA