Tema dan Unit Bahasa Melayu SK Tahun 1 KSSR Semakan adalah berdasarkan kandungan yang terdapat dalam Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 1 KSSR (Semakan) Sekolah Kebangsaan (SK) yang telah mula digunakan sejak tahun 2017 sehingga kini.

Senarai Tema dan Unit

TEMA 1: KELUARGA PENYAYANG
Unit 1
Keluargaku Sayang
Unit 2
Bergembira dengan Keluarga
Unit 3
Bercuti di Kampung
TEMA 2: MASYARAKAT MUHIBAH
Unit 4
Rakan Sekelas
Unit 5
Tolong-menolong
Unit 6
Buku Segalanya
TEMA 3: PENTINGKAN KEBERSIHAN DAN KESIHATAN
Unit 7
Telitinya Rizal
Unit 8
Menu Sihat
Unit 9
Kita Cergas
TEMA 4: KESELAMATAN
Unit 10
Pastikan Selamat
Unit 11
Kita Selamat di Sini
Unit 12
Selamat di Jalan Raya
TEMA 5: NEGARAKU TERCINTA
Unit 13
Budaya Kita
Unit 14
Milik Kita
Unit 15
Sikap yang Baik
TEMA 6: SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI
Unit 16
Sains dan Kita
Unit 17
Teknologi dan Kita
Unit 18
Hebatnya Inovasi
TEMA 7: LINDUNGI ALAM
Unit 19
Sayangi Alam
Unit 20
Flora dan Fauna
Unit 21
Bersihkan Alam
TEMA 8: EKONOMI, KEUSAHAWANAN DAN PENGURUSAN KEWANGAN
Unit 22
Wang dalam Kehidupan
Unit 23
Peniaga Berjaya
Unit 24
Mengurus Belanja

Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 1 Sekolah Kebangsaan (SK)

Pakej Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 1 Sekolah Kebangsaan (SK) kegunaan mulai tahun 2017 bersandarkan transformasi Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang disemak semula.

Kurikulum ini diistilahkan sebagai KSSR (Semakan). KSSR (Semakan) Bahasa Melayu Tahun 1 ini lebih menekankan penyataan Standard Kandungan (SK) dan Standard Pembelajaran (SP) yang perlu diketahui dan mampu dilaksanakan oleh murid.

Bahan dalam pakej buku teks ini dipersembahkan dalam bentuk modular yang mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran bahasa, tatabahasa, nilai murni, kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) dan strategi pengajaran dan pembelajaran.

Elemen tersebut mesti dikuasai oleh murid Tahun 1 sekolah kebangsaan bagi meningkatkan dan memantapkan penguasaan kemahiran bahasa mereka. Selain itu, mereka juga diharapkan mampu untuk menggunakan bahasa Melayu yang betul dan berkesan dalam urusan harian.

Pakej Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 1 SK mengandungi dua komponen, iaitu Buku Teks
(BT) dan Buku Aktiviti (BA). Buku Aktiviti pula terdapat dalam dua jilid, iaitu BA Jilid 1 dan BA Jilid 2.

Kandungan bahan dalam kedua-dua komponen ini dibina berdasarkan lapan tema. Setiap tema mengandungi tiga unit yang menjadikan jumlahnya sebanyak 24 unit. Tema dan unit yang dinyatakan dapat dilihat pada halaman kandungan. Tema tersebut diambil dan diubah suai daripada Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) KSSR (Semakan) Bahasa Melayu Tahun 1 Sekolah Kebangsaan.

DSKP yang diguna pakai dalam KSSR (Semakan) ini amat menekankan penggabungjalinan
kemahiran bahasa, penyerapan ilmu dan penerapan nilai murni. Kemahiran bahasa seperti Kemahiran Mendengar dan Bertutur, Kemahiran Membaca, Kemahiran Menulis, Aspek Tatabahasa dan Aspek Seni Bahasa digabungjalinkan bagi memantapkan penguasaan bahasa murid.
Sumber:
Abdul Rahman Che Ngah, Amir Hazlin Lin, Siti Sarah Abdul Malek dan Nurfarah Lo Abdullah. (2016). Buku Teks Bahasa Melayu (SK) Tahun 1 KSSR (Semakan). Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia.

1 Ulasan

Catat Ulasan

Terbaru Lebih lama

BACA JUGA