Tunjukkan catatan dari Februari, 2017

Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 (SKPMg2) - Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc)

SKPMg2 ataupun Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 merupak…

Jadual Transisi Peralihan daripada Kurikulum Standard Sekolah Rendah kepada Kurikulum Standard Sekolah Rendah (Semakan 2017)

Berikut merupakan Jadual Transisi Peralihan daripada Kurikulum Standard …

Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 8 Tahun 2016 - Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (Semakan 2017) secara Berperingkat-peringkat Mulai Tahun 2017

Berikut merupakan gambar Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan…

Rancangan Pengajaran Harian (RPH) Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Bahasa Melayu/Malaysia (BM) Tahun 2 Aspek Tatabahasa - Golongan Kata - Kata Nama Am Hidup Manusia

Berikut merupakan gambar dalam bentuk JPEG berkualiti tinggi Rancangan Pengaj…

Elemen Didik Hibur dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Bahasa Melayu

Terdapat empat (4) komponen asas didik hibur yang boleh digunakan …

Surat Siaran Takwim Penggal dan Cuti Persekolahan Tahun 2017

Berikut merupakan surat siaran berkaitan Takwim Penggal dan Cuti Persek…

Kalendar Akademik Institut Pendidikan Guru (IPG) Tahun 2017

Berikut merupakan Kalendar Akademik Institut Pendidikan Guru bagi TAHUN …

Muatkan lagi catatan Tiada hasil carian ditemui