Pada tahun 2017, Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) telah menerima beberapa penambahbaikan dalam banyak aspek sehingga ia dijenamakan semula sebagai Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Semakan 2017.

Sehubungan dengan itu, sebagai seorang rakyat Malaysia yang "dekat" dengan sistem pendidikan Malaysia, khususnya sebagai seorang guru perlulah mengetahui bahawa KSSR dengan KSSR (Semakan 2017) ini mempunyai banyak perbezaan dan beberapa persamaaan. Guru-guru khususnya guru sekolah rendah perlu memahami dengan jelas berkaitan perbandingan ini. 
Bermula tahun 2017, KSSR (Semakan 2017) ini akan dilaksanakan secara berperingkat-peringkat bermula pada murid yang berada pada :💗Tahun 1 👉(Tahun 2017)

💗Tahun 2 
👉(Tahun 2018)

💗Tahun 3 👉(Tahun 2019)

💗Tahun 4 👉(Tahun 2020)

💗Tahun 5 👉(Tahun 2021)

💗Tahun 6 👉(Tahun 2022)

Sehubungan dengan itu, berikut merupakan perbandingan yang merangkumi persamaan dan perbezaan antara Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dengan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Semakan 2017 :

Perbezaan dari Aspek Reka Bentuk Kurikulum
Perbezaan dari Aspek Dokumen Kurikulum


Perbezaan dari Aspek Peruntukan Masa


Perbezaan dari Aspek Organisasi Kurikulum


Perbezaan dari Aspek Elemen Merentas Kurikulum (EMK)


Persamaan dari Aspek Fokus Kurikulum


Perbezaan dari Aspek Penekanan Pedagogi


Perbezaan dari Aspek Pentaksiran


Penjenamaan Semula Mata Pelajaran KSSR kepada KSSR (Semakan 2017)
Berdasarkan jadual di atas, terdapat 1 PERSAMAAN dan 8 PERBEZAAN antara KSSR dengan KSSR (Semakan 2017). Persamaannya adalah dari aspek fokus kurikulum iaitu masih mengekalkan 4M iaitu kemahiran Membaca, Menulis, Mengira dan Menaakul. Perbezaannya pula dapat dilihat dari aspek reka bentuk kurikulum, dokumen kurikulum, peruntukan masa, organisasi kurikulum, elemen merentas kurikulum, penekanan pedagogi, pentaksiran dan penjenamaan semula mata pelajaran.


SUMBER :
Buku Penerangan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (Semakan 2017)
Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK)
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)

4 Ulasan

Catat Ulasan

Terbaru Lebih lama

BACA JUGA