Dalam usaha meningkatkan penguasaan murid khususnya dalam mata pelajaran Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (STEM), Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) menghasilkan Modul Multimedia Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) untuk digunakan oleh guru sekolah rendah dan menengah.


Muka Hadapan
Modul Multimedia dalam Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) STEM Abad ke-21
Modul bercirikan Pembelajaran Abad Ke-21 itu ialah edisi pertama yang dikeluarkan kementerian bagi menyokong Anjakan Tujuh Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, iaitu Memanfaatkan Teknologi Komunikasi Maklumat bagi Meningkatkan Kualiti Pembelajaran di Malaysia.

Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Datuk Mahmud Karim (kanan) bersama guru yang menghasilkan Modul Multimedia Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) pada Majlis Pelancaran Modul Multimedia PdPc STEM Abad 21 di Putrajaya.
Foto NSTP/Nuryahirah Marzuki

Modul ini ditulis oleh 10 orang guru iaitu seperti gambar di bawah :

Penyelaras dan Penulis-penulis
Modul Multimedia dalam Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) STEM Abad ke-21
modul dalam bentuk e-book (.PDF) ini boleh diakses dan dimuat turun secara percuma di laman web eduwebtv.com

atau 

sila klik ikon di bawah untuk memuat turun modul tersebut

Muat Turun
Modul Multimedia dalam Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc)
STEM Abad ke-21


SUMBER :

Kementerian Pendidikan Malaysia

maklum balas

Terbaru Lebih lama

BACA JUGA